Do szybkiej odprawy

Szybka odprawa celna - niezbędne dokumenty


Jeżeli chcesz, żeby towary były szybko odprawiane w porcie w Hamburgu radzimy Ci wcześniej przygotować potrzebne dokumenty. Oto ich lista:

  1. Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia współpracy: Żeby rozpocząć z Tobą współpracę i zapewnić Ci szybką odprawę musimy od Ciebie otrzymać dokumenty firmowe oraz upoważnienia i zlecenie dokonania odprawy celnej.


  2. Dokumenty handlowe, czyli:

    • kopia faktury handlowej

    • kopia listu przewozowego (Bill of loading, Air Way Bill AWB)

    • o ile są wymagane: świadectwo pochodzenia (np. Form A) oraz licencje importowe, ktόre muszą być przedłożone w oryginale najpόźniej w dzień odprawy towaru (dotyczy to np. towarów z preferencjami celnymi).

  3. Kopie faktur za usługę frachtu morskiego, ubezpieczenia i transportu unijnego lub oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych z tytułu tych usług.

Uwaga:


Warunkiem koniecznym do zakończenia odprawy fiskalnej jest dostarczenie nam oryginału listu przewozowego CMR z pieczątką firmy odbierającej towar w ciągu 14 dni od daty dokonania odprawy celnej. Towar po odprawie nie może pozostać w Niemczech.