W przypadku towarów eksportowych generalnie nic nie ulega zmianie – kontenery są zdawane we wskazane miejsce i numer bukingu.

W przypadku dokumentów towarzyszących, jak T1, T5, Carnet TIR bądź ATA, należy o tym fakcie poinformować pracowników terminalowych, którzy przed przyjęciem kontenera odeślą kierowcę jeszcze do urzędników celnych obecnych na terminalu.

Jeśli zdawanie kontenera w takich przypadkach nie następuje na terminalach CTA, CTB, CTT, Eurogate a na innych w Hamburgu, to przed udaniem się na terminal kierowca musi pojechać na urząd celny Waltershof lub Windhukkai, gdyż na pozostałych terminalach nie są obecni pracownicy służb celnych. Alternatywnie można odpłatnie zamowić jednostkę lotną urzędu celnego, która uda się we wskazane miejsce. Po zdaniu kontenerów należy, jak i obecnie, wystawić referencje eksportowe B-/Z-Nummer.

56 / 100