Brexit odprawa towaru z Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. towary przekraczające granicę między Wielką Brytanią a Unią Europejską wymagają zgłoszeń celnych. Towary z Wielkiej Brytanii są traktowane jako towary pozaunijne i wymagają spełnienia przepisów stosowanych przez Unię Europejską.

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w dostawie towaru, stresów związnych z opracowaniem dokuemntów na urząd celny warto juz wcześniej przygotować się do tego zadania.

Brexit odprawa towaru z Wielkiej Brytanii

Sprawdź jakie dokumenty i informacje są niezbędne aby przygotować zgłoszenie celne dla importowanego towaru z Wielkiej Brytanii.

  1. W sprawch celnych na pewno będzie pomocna wspołpraca z agencją celną, która wyręczy w wielu formalnościach związanych z dopuszczeniem towaru na rynek Unii Europejskiej i pomoże przejść przez gąszcz przepisów celnych. W tym celu aby rozpocząc wspólłpracę należy wypełnić formularze upoważnien. Aby upoważnić HLS Eurocustoms24 do działania jako Twój przedstawiciel przy wypełnianiu zgłoszeń celnych, należy wypełnić poniżej umieszczone formularze – Upoważnienia Celne Fiskalne HLS Eurocustoms24
  2. Do zgłoszeń celnych będzie wymagany Numer Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI). O jego nadanie należy zatroszczyć się już wcześniej, gdyż procedura jego nadania może potrwać kilka dni. Numer EORI musi także posiadać eksporter towaru z Wielkiej Brytanii.
  3. Aby przygotować zgłoszenie celne są wymagane dokumenty handlowe jak faktura handlowa (Invoice), lista załadowcza ( Paking list), CMR.
  4. Zlecenie wykonania odprawy celnej jest to formularz w którym, należy podać informacje o sprowadzanym towarze czyli nazwę handlową, materiał wykonania właściwości użytkowe, funkcje oraz kod taryfy celnej dla danego towaru – Zlecenie Dokonania Odprawy Fisklanej
  5. Do zgłoszenia celnego bedą też potrzebne informacje o warunkach dostawy towaru INCOTERMS, które powinny znajdować sie na fakturze handlowej.
  6. Dowód pochodzenia towaru czyli świadectwo pochodzenia badź sporządzona deklaracja na fakturze handlowej REX to niezbędny dokument aby skorzystać z preferencji celnych.
  7. W zależności od kodu celnego towaru mogą być wymagane dodatkowe dokumenty fitosanitarne bądź weterynaryjne.
  8. Po stronie Wielkiej Brytanii należy zadbać o deklarację eksportową czyli T1.

Masz pytania do wyżej podanych punktów lub chcesz porozmawiać na temat odprawy towaru z Wielkiej Brytanii

Skontaktuj sie z nami!

74 / 100