Co to jest odprawa fiskalna?

Odprawa fiskalna w Niemczech, Holandii lub Belgii – Twój sposób na uniknięcie obowiązku płacenia VAT-u przy odprawie celnej

Szybkie obracanie kapitałem to źródło sukcesu wielu firm. Z drugiej strony, im dłuższy jest czas, w którym Twoje pieniądze „zamrożone” są w urzędach podatkowych, tym niższe Twoje zyski.

Chcesz uniknąć długotrwałego oczekiwania na zwrot podatku VAT, a przy tym oszczędzić, dzięki krótszej i tańszej odprawie towarów?

Co to jest odprawa fiskalna?

Skorzystaj z możliwości, jakie daje importowa odprawa celna towaru w jednym z państw unijnych, np. w Niemczech, Holandii lub Belgii – odłóż w czasie zapłacenie podatku VAT i odnieś szereg korzyści.

Towar dopuszczony do obrotu za pośrednictwem fiskalnym na terenie innego państwa UE trafia do Polski już jako unijny w ramach wewnątrzwspolnotowej dostawy towaru. Według Ustawy o podatku od towarόw i usług z dnia 11.03.2004 obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w Polsce powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktόrym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspόlnotowego nabycia.

VAT od importowanego i odprawionego w ten sposób towaru jest wykazywany w deklaracji VAT, jako naliczony i należny jednocześnie. Rozliczenie odbywa się tylko na papierze i daje możliwości odroczenia płatności podatku.

Importowa odprawa celna towaru pochodzącego spoza UE, przeznaczonego dla odbiorcy w Polsce, dokonana przez uprawnionego do tego pośrednika fiskalnego w Niemczech (lub innym kraju UE) pozwala na ominięcie płatności podatku VAT w momencie odprawy. W chwili dopuszczenia towaru do obrotu na terenie krajów członkowskich UE importer jest zobowiązany zapłacić jedynie cło.

Odprawa celna fiskalna w Niemczech, Holandii lub Belgii – podsumowanie korzyści:

  • Możesz dowolnie obracać kapitałem i pomnażać zyski. Pieniądze, które musiałbyś wydać na zapłacenie podatku VAT przy odprawie celnej w Polsce, mogą pozostać na koncie Twojej firmy, umożliwiając kolejne inwestycje.
  • Ograniczysz koszty związane z odprawą celną towarów. Odprawa celna fiskalna towaru w Niemczech, Holandii lub Belgii pozwoli Ci na wyeliminowanie kosztów związanych z wystawieniem dokumentu T1 (bez którego nieodprawiony towar nie może opuścić portu) i odprawą celną towaru w Polsce. W miejsce wielu procedur Twój towar przejdzie tylko jedną odprawę. Odprawa fiskalna w Niemczech musi zostać zgłoszona we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce – fakt wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów łatwo zameldujesz składając deklarację VAT-EU.
  • Szybciej odprawisz towary i ograniczysz koszty ich przechowywania. Dzięki jednolitemu w całych Niemczech systemowi celnemu Atlas, w Niemczech odprawisz towary szybciej, skracając ich czas postoju w urzędzie celnym i minimalizując związane z tym koszty. Już oclonym towarem możesz swobodnie dysponować.
66 / 100