Przekazy celne T1 będą otwierane i zamykane bezpośrednio na terminalach (dotyczy: CTA,CTB,CTT, Eurogate).

Jedynie w przypadku rewizji celnej czy skanowania CPA należy udać się na urząd celny (wymaga to dodatkowych dokumentów). Na każdym z w/w terminali bedzie obecna jednostka urzędu celnego. Przy procedurze otwarcia T1 kierowca udaje się wraz z PINem na pobranie i numerem T1 do Interchange, następnie jest odsyłany do celników, którzy otwierają procedurę tranzytu i po pobraniu kontenera kierowca ustawia się na wyznaczonym pasie do T1, gdzie zakładane są plomby celne.

Po założeniu plomby i otrzymaniu dokumentu towarzyszącego z pieczątka urzędu (alternativ Nachweis), kierowca może jechać bezpośrednio do urzędu celnego przeznaczenia.

Przy zamykaniu procedurzy tranzytu przy zdawaniu kontenera kierowca musi wyraźnie okazać dokument towarzyszący i poprosić o jego zamknięcie przed oddaniem kontenera (celem sprawdzenia plomby celnej).

53 / 100