art. 33a Ustawy VAT

Odprawa w procedurze uproszczonej (art. 33a Ustawy VAT) w Polsce – Twój sposób na oszczędność finansową. Szybkie obracanie kapitałem to źródło sukcesu wielu firm. Z drugiej strony, im dłuższy jest czas, w którym Twoje pieniądze „zamrożone” są w urzędach podatkowych, tym niższe Twoje zyski. Chcesz uniknąć długotrwałego oczekiwania na zwrot podatku VAT, a przy tym oszczędzić, dzięki krótszej i tańszej odprawie towarów? Skorzystaj z możliwości, jakie daje w Polsce odprawa w procedurze uproszczonej.

5 kroków do skorzystania z odprawy w procedurze uproszczonej za naszym pośrednictwem

Krok 1 Zaplanuj czas na przygotowanie dokumentów

Odprawa w procedurze uproszczonej związana jest na początku z formalnościami, o których załatwienie należy wcześniej się zatroszczyć. Dlatego jeśli jeszcze nie zamówileś towaru albo towar dopiero wypływa z portu a chcesz skorzystać z tej procedury to teraz jest czas by zająć się organizowaniem niezbędnych dokumentów potrzebnych do rejestracji w tej procedurze.

Krok 2 Uzyskaj pozwolenia organu celnego na stosowanie procedury uproszczonej.

Aby uzyskać pozwolnienie od organu celnego należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o zamiarze skorzystania z zasad rozliczania podatku VAT określonych w art.33 a ustawy o podatku od towarów i usług. Formularz znajdziesz tutaj. Kolejny dokument do złożenia w urzędzie to oświadczenie, że jesteś zarejestrownym czynnym podatnikiem podatku VAt oraz, że nie masz zaległości w opłacaniu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz nie masz zaległości z tytułu składek wobec ZUS. Formularz oświadczenia znajdziesz tutaj.

Krok 3 Wypełnij dokumenty niezbędne do reprezentowania przez nas Twojej firmy przed Urzędem Celno-Skarbowym

Żeby rozpocząć z Tobą współpracę i zapewnić Ci szybką odprawę w procedurze uproszczonej musimy od Ciebie otrzymać oryginały wypełnionych upoważnien do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego. Formularz upoważnien znajdziesz tutaj. Oryginały wypełnionych upoważnien należy przesłać do naszego Biura w Gdyni wraz z dokumentami założycielskimi – wyciąg z KRS – REGON – NIP Do upoważnień należy dołączyć rownież dowód wpłaty w wysokości 17 zł. przelane na konto Urzędu Miejskiego w Poznaniu (PKO Bank Polski S.A. w Poznaniu, NRB: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 – (w tytule przelewu należy wpisać : Opłata skarbowa za upoważnienie z dnia …)

Krok 4 Przygotuj zlecenie odprawy wraz z dokumentami handlowymi

Invoice, Paking list, kopia konosamentu Bill of Loading na podstawie, których będzie przygotowywane zgłoszenie celne. Warto juz wcześniej przesłać na adres mailowy: import@eurocustoms24.pl dokumenty handlowe abyśmy mogli zweryfikować ich poprawność. Potrzebujemy także kody celne towarów. Jesli ich nie znasz podaj dokłady opis towaru tj. materiał wykonania, jego przeznaczenie a pomożemy w ustaleniu kodu celnego i stawki celnej.

Krok 5 Złóż deklarację podatkową do urzędu celnego

Ostatnim bardzo ważnym krokiem, który musisz wykonać w celu zakończenia procedury uproszczonej jest złożenie do urzędu celnego w ciągu 4 miesięcy po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towaru deklaracji podatkowej. Rozliczenie tej tranzakcji dokonujesz na zasadach ogólnych w deklaracji VAT-7.

57 / 100